Aktualności

Drukuj

 • HubStyle podsumował 2016 rok i zaktualizował strategię rozwoju

  27/03/2017

  Dynamiczny rozwój segmentu sprzedaży odzieży, koncentracja na innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omnichannel, intensyfikacja działań marketingowych, optymalizacja procesów operacyjnych - to najważniejsze osiągnięcia Grupy HubStyle, która 24 marca 2017 r. opublikowała swój raport roczny za 2016 r. W jego trakcie przychody Grupy wzrosły o 57%.

  Dynamiczny rozwój segmentu sprzedaży odzieży, koncentracja na innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omnichannel, intensyfikacja działań marketingowych, optymalizacja procesów operacyjnych - to najważniejsze osiągnięcia Grupy HubStyle, która 24 marca 2017 r. opublikowała swój raport roczny za 2016 r. W jego trakcie przychody Grupy wzrosły o 57%. HubStyle zaktualizował również swoją strategię rozwoju. 

  W 2016 r. Grupa HubStyle wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do 2015 r. Dynamiczny wzrost przychodów całej Grupy Kapitałowej to przede wszystkim efekt realizacji strategii i wzrostu skali działalności w segmencie sprzedaży odzieży. Po raz pierwszy w historii Grupy ten segment działalności wygenerował ponad połowę jej przychodów, czyli 53 proc. 

  „Mamy za sobą rok, który pozwolił nam wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji odzieży w kanale e-commerce. Pracowaliśmy nad rozwojem i optymalizacją w całej Grupie aby móc zwiększać skalę działalności, usprawnić procesy i wzmocnić naszą pozycję rynkową. Zgodnie z objętą strategią skupiliśmy się na rozwoju segmentu fashion, który zwiększył ponad trzykrotnie wyniki sprzedażowe. Zwiększyliśmy skalę działania w mediach społecznościowych, dzięki którym docieramy do naszych klientów. Jesteśmy również obecni w tradycyjnym kanale sprzedaży, który wspiera nasze działania w kanale e-commerce.” - powiedziała prezes zarządu Monika Englicht. 

  W segmencie sprzedaży odzieży Grupa HubStyle podjęła wiele wyzwań optymalizacji procesów operacyjnych. Wdrożono innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji odzieży w kanale e-commerce. W trakcie 2016 r. Spółka podjęła śmiałe kroki rozwojowe w ramach innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omnichannel. Zainwestowała m.in. w pierwszy sklep typu pop-up dla marki Sugarfree w Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu. Dzięki jego otwarciu sklepu Grupa dotarła do kolejnego rynku zbytu. W 2016 r. HubStyle otworzył również pierwszy multi-showroom dla swoich marek, który mieści się przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Głównym źródłem dotarcia do klienta pozostały szeroko pojęte media społecznościowe, gdzie Grupa znacząco zwiększyła efektywność. W 2016 r. Grupa podjęła kolejne działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność jej marek, m.in. poprzez zacieśnianie współpracy ze znanymi osobami. Zrealizowano kilkanaście profesjonalnych sesji prezentujących kolekcje brandów HubStyle, przeprowadzono również rebranding dla marki Sugarfree i przygotowania do uruchomienia nowej strony internetowej. Dzięki podjętym działaniom przychody segmentu sprzedaży odzieży, wyniosły 12 mln zł co oznacza, że wzrosły ponad trzykrotnie. 

  W segmencie usług dla e-commerce w 2016 r. HubStyle prowadził prace związane z rozwojem infrastruktury wspierającej monetyzację programu partnerskiego stanowiącego główne źródło przychodów. W rezultacie opracowana została nowa skalowalna infrastruktura IT - autorskie rozwiązane dotyczące oprogramowania do rozliczeń z partnerami. Segment usługi dla e-commerce nie jest dziś kluczowy dla przyszłości Grupy, która nadal szuka dalszych możliwości dla tego aktywa. Jednak jego udział w skonsolidowanych przychodach Grupy 2016 r. nadal był istotny. Segment osiągnął przychody na poziomie 10 mln zł. 

  Konieczność dostosowania celów średnio i długoterminowych do aktualnie obserwowanych uwarunkowań rynkowych, spowodowała, że Spółka zaktualizowała strategię rozwoju. W wyniku przeprowadzonych analiz Zarząd zdecydował o kontunuowaniu działań zmierzających do dalszego, intensywnego rozwoju segmentu sprzedaży odzieży, opartego o marki własne, przede wszystkim dzięki sprzedaży online. 

  „Chcemy skoncentrować się na kluczowych markach jakimi są Sugarfree oraz Cardio Bunny, które charakteryzują się dynamicznym trendem wzrostowym i odpowiadają za prawie 92% przychodów w segmencie sprzedaży odzieży w Grupie. Bardzo dobrze znamy odbiorcę naszych marek lifestylowych i na nich będziemy opierać swoją działalność” - powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. „Przed nami kolejny rok intensywnej pracy mającej na celu znaczące zwiększanie naszego udziału w rynku. Liczymy, że będzie on kolejnym przełomowym dla całej naszej Grupy pod względem prowadzonego biznesu i wyników finansowych” - dodała Prezes. 

  HubStyle będzie koncentrował się na markach Sugarfree i Cardio Bunny, oraz dalej rozwijał je dzięki poszerzeniu głębokości i szerokości oferty produktowej, działaniom marketingowym zwiększającym rozpoznawalność marek, wprowadzaniu dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów. Strategia zawiera również rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych. 

 • HubStyle nie zwalnia tempa - w lutym notuje 61 proc. wzrost przychodów w segmencie sprzedaży odzieży

  08/03/2017

  Luty to kolejny udany miesiąc dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w tym okresie przychody na poziomie 1,6 mln zł, co oznacza 13 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W kluczowym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 0,9 mln zł i była o 61 proc. wyższa niż w lutym 2016 roku.

  Luty to kolejny udany miesiąc dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w tym okresie przychody na poziomie 1,6 mln zł, co oznacza 13 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W kluczowym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 0,9 mln zł i była o 61 proc. wyższa niż w lutym 2016 roku. Spółka pracuje nad wzmocnieniem infrastruktury e-commerce. 

  W lutym 2017 roku przychody HubStyle w segmencie sprzedaży odzieży, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 0,9 mln zł i były o 61 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2016 roku. W dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku przychody HubStyle w segmencie odzieżowym wzrosły o 66 proc. do poziomu 2,2 mln zł. Przychody całej Grupy HubStyle w lutym 2017 roku wzrosły o 13 proc. do poziomu 1,6 mln zł. Dwa pierwsze miesiące przyniosły Grupie HubStyle przychody na poziomie 4,0 mln zł, co oznacza 26 proc. wzrost w porównaniu z tym okresem w poprzednim roku. 

  Pracujemy nad rozwojem i optymalizacją w całej Grupie aby móc zwiększać skalę działalności, usprawnić procesy i wzmocnić naszą pozycję rynkową. Bardzo ważny jest dla nas kanał e-commerce i na nim nadal będziemy opierać swoją działalność.” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  W segmencie e-commerce, do którego zaliczany jest nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego, spółka Nokaut.pl, w lutym 2017 roku odnotowano przychody w wysokości 0,7 mln zł, co oznacza, że były o 16 proc. niższe w porównaniu z tym samym miesiącem 2016 roku. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle koncentruje się na segmencie sprzedaży odzieży i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych własnych marek odzieżowych. Przychody w segmencie odzieżowym już kolejny miesiąc z rzędu przekroczyły przychody z segmentu e-commerce. 

 • HubStyle kontynuuje wzrosty w styczniu 2017 roku

  06/02/2017

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, w styczniu kontynuował wzrosty z zeszłego roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,5 mln zł i były o 44 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. W samym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 1,4 mln zł i była o 69% wyższa niż w styczniu 2016 roku. 

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, w styczniu kontynuował wzrosty z zeszłego roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,5 mln zł i były o 44 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. W samym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 1,4 mln zł i była o 69% wyższa niż w styczniu 2016 roku. 

  W styczniu 2017 roku przychody Grupy HubStyle wyniosły 2,5 mln zł i były o 44 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Styczniowa sprzedaż ukształtowała się na poziomie zbliżonym do grudnia 2016 roku. 

  Przychody w kluczowym dla HubStyle segmencie sprzedaży odzieży, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., w styczniu 2017 roku wzrosły o 69 proc. do poziomu 1,4 mln zł. W porównaniu do grudnia, który jest tradycyjnie najlepszym miesiącem w roku, były o 7 proc. niższe. 

  W styczniu notujemy kolejne wzrosty w ujęciu rok do roku. Obecnie kończymy sezon wyprzedaży i przygotowujemy zupełnie nowe kolekcje na okres wiosenny. Mamy ambicję utrzymać wzrostowy trend z zeszłego roku – nasze marki są coraz bardziej rozpoznawalne i coraz lepiej sprawdza się u nas model sprzedaży w cross-sellingu – m.in. dzięki otwartemu w grudniu multi-showroom” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  22 grudnia 2016 roku HubStyle otworzyła pierwszy multi-showroom dla marek Sugarfree, Cardio Bunny oraz Kragelman. Zamysłem stworzenia tego miejsca jest zapewnienie możliwości obejrzenia produktów, sprawdzenia jakości odzieży czy przymierzenia jej. Multi-showroom działa na zasadzie cross-sellingu. Dzięki kilku markom w jednym miejscu HubStyle daje możliwość zakupu sukienek na każdą okazję, odzieży sportowej dla kobiet i męskich koszul. Kobiety często kupują koszule dla swoich partnerów, a oni sami będą mieli taką możliwość podczas odwiedzin w showroom’ie z partnerką. Multi-shoowroom mieści się w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B przy wejściu C, w Gdański Business Center. 

  W segmencie e-commerce, do którego zaliczany jest nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego, spółka Nokaut.pl, w styczniu 2017 roku odnotowano przychody w wysokości 1,1 mln zł, co oznacza, że były o 21 proc. wyższe w porównaniu z tym samym miesiącem 2016 roku. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle koncentruje się na segmencie sprzedaży odzieży i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych własnych marek odzieżowych. Przychody w segmencie odzieżowym już kolejny miesiąc z rzędu przekroczyły przychody z segmentu e-commerce. 

 • HubStyle zanotował rekordową sprzedaż w 2016 roku

  09/01/2017

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, odnotował w 2016 roku przychody na poziomie ponad 21,3 mln zł. W samym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 11,6 mln zł, czyli przekroczyła połowę przychodów Grupy. W 2016 roku HubStyle koncentrował się na dynamicznym rozwoju marek własnych.

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, odnotował w 2016 roku przychody na poziomie ponad 21,3 mln zł. W samym segmencie odzieżowym sprzedaż wyniosła 11,6 mln zł, czyli przekroczyła połowę przychodów Grupy. W 2016 roku HubStyle koncentrował się na dynamicznym rozwoju marek własnych. W ostatnich tygodniach zrealizowano kampanie świąteczno-karnawałowe oraz otwarto pierwszy multi-showroom, który jest wsparciem sprzedaży dla marek HubStyle. 

  W czterech kwartałach 2016 roku przychody HubStyle wyniosły 21,3 mln zł i były o 59 proc. wyższe niż w 2015 roku. W samym grudniu 2016 roku przychody Grupy HubStyle wyniosły 2,5 mln zł, co oznacza 46 proc. wzrost w porównaniu do tego okresu w roku poprzednim. W porównaniu do listopada 2016 roku przychody w grudniu wzrosły o 25 proc. 

  Przychody w kluczowym dla HubStyle segmencie sprzedaży odzieży, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., w całym 2016 roku były 3-krotnie wyższe niż w 2015 roku i wyniosły 11,6 mln zł. W samym grudniu 2016 roku sprzedaż w segmencie sprzedaży odzieży wyniosła 1,5 mln zł, co oznacza, że była wyższa o 95 proc. niż przed rokiem. W tym segmencie w grudniu 2016 roku odnotowano 37 proc. wzrost w porównaniu do listopada 2016 roku. 

  „Mamy za sobą rok, który pozwolił nam wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji odzieży w kanale e-commerce. Podjęliśmy wiele wyzwań optymalizacji procesów operacyjnych, których efektem są 3-krotnie wyższe wyniki sprzedażowe. Naszym głównym źródłem dotarcia do klienta pozostają szeroko pojęte media społecznościowe, gdzie znacznie zwiększyliśmy efektywność i skalę działania. Jesteśmy również obecni w kanale tradycyjnego retailu, który wspierał nasz główny kanał. Przed nami kolejny rok intensywnej pracy mającej na celu znaczące zwiększanie naszego udziału w rynku” - powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  22 grudnia 2016 roku HubStyle otworzyła pierwszy multi-showroom dla marek Sugarfree, Cardio Bunny oraz Kragelman. Zamysłem stworzenia tego miejsca jest zapewnienie możliwości obejrzenia naszych produktów, sprawdzenia jakości odzieży czy przymierzenia jej. Multi-showroom działa na zasadzie cross-sellingu. Dzięki kilku markom w jednym miejscu HubStyle daje możliwość zakupu sukienek na każdą okazję, odzieży sportowej dla kobiet i męskich koszul. Kobiety często kupują koszule dla swoich partnerów, a oni sami będą mieli taką możliwość podczas odwiedzin w showroom’ie z partnerką. Multi-shoowroom mieści się w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B przy wejściu C, w Gdański Business Center. 

  W segmencie e-commerce, do którego zaliczany jest nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego, spółka Nokaut.pl, w czterech kwartałach 2016 roku odnotowano przychody w wysokości 9,7 mln zł, co oznacza, że były niższe o 3 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. W samym grudniu 2016 roku przychody wyniosły 1,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o 5 proc. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle koncentruje się na segmencie sprzedaży odzieży i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych własnych marek 

  odzieżowych. Przychody w segmencie odzieżowym już kolejny miesiąc z rzędu przekroczyły przychody z segmentu e-commerce. 

 • W listopadzie sprzedaż odzieży dwukrotnie większa

  07/12/2016

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w listopadzie przychody na poziomie prawie 2,0 mln zł, a w samym segmencie odzieżowym 1,1 mln.

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w listopadzie przychody na poziomie prawie 2,0 mln zł, a w samym segmencie odzieżowym 1,1 mln. W ostatnich tygodniach zrealizowano świąteczno-karnawałową kampanię dla marki Sugarfree, która będzie wsparciem sprzedaży w najważniejszych miesiącach roku. 

  Przychody w segmencie sprzedaży odzieży HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., w listopadzie wyniosły 1,1 mln zł, co oznacza, że są dwukrotnie wyższe niż przed rokiem. 

  Od początku roku przychody HubStyle wyniosły 18,8 mln zł, co oznacza 61 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W samym listopadzie przychody Grupy HubStyle wyniosły 2,0 mln zł, co oznacza 31 proc. wzrost w porównaniu do tego okresu w roku poprzednim. 

  „Listopad był dla nas udanym miesiącem. Cieszy nas, że wprowadzone nowe kolekcje we wszystkich markach idealnie wpasowały się w upodobania naszych klientów. Wciąż badamy rynek i z każdą wprowadzoną kolekcja możemy powiedzieć, że znamy go coraz lepiej. Przed nami najbardziej intensywny okres pod względem sprzedaży jakim jest grudzień - wsparciem będą prowadzone przez nas kampanie promocyjne.”- powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  W listopadzie przygotowano pierwszą kampanię świąteczno-karnawałową dla marki Sugarfree, w której przedstawiono nową kolekcję. Zaprezentowali ją międzynarodowa modelka Sandra Kubicka, znana m.in. z pokazów Victoria’s Secret, oraz mister polski Rafał Maślak. HubStyle podczas tej kampanii działał na zasadzie cross selling’u – promowano jednocześnie sukienki Sugarfree oraz męskie koszule Kragelman. W listopadowych wynikach sprzedaży widoczne są pozytywne rezultaty związane z otwarciem pierwszego pop-up store w galerii handlowej Posnania w Poznaniu. 

  W segmencie e-commerce, do którego zaliczany jest nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego, spółka Nokaut.pl, w listopadzie przychody wyniosły 0,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku o około 7 proc. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie sprzedaży odzieży i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych własnych marek odzieżowych. Przychody w segmencie odzieżowym już kolejny miesiąc z rzędu przekroczyły przychody z segmentu e-commerce. 

 • HubStyle dwukrotnie zwiększa sprzedaż odzieży w październiku

  07/11/2016

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, notuje wzrost sprzedaży w kolejnym miesiącu. W październiku przychody Grupy wyniosły 1,7 mln zł i były wyższe o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. 

  HubStyle, notowany na GPW właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, notuje wzrost sprzedaży w kolejnym miesiącu. W październiku przychody Grupy wyniosły 1,7 mln zł i były wyższe o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. 

  Od początku roku przychody HubStyle wyniosły 16,9 mln zł, co oznacza 65 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W październiku przychody w segmencie sprzedaży odzieży HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 0,9 mln zł, co oznacza, że są dwukrotnie wyższe niż przed rokiem. 

  „Z początkiem października weszliśmy w najbardziej intensywny okres pod względem sprzedaży odzieży w roku. Osiągnięte wyniki w tym miesiącu cieszą i wciąż optymistycznie patrzymy na nadchodzące miesiące, do których jesteśmy dobrze przygotowani” - powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Wsparciem dla sprzedaży w październiku było otwarcie pierwszego stacjonarnego sklepu dla marki Sugrafree w Galerii Posnania w Poznaniu. Dzięki otwarciu pop-up store HubStyle dociera ze sprzedażą stacjonarną do kolejnej grupy klientów oraz realizuje strategię w zakresie rozwoju innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omni-chanel. W październiku marki HubStyle wprowadziły nowe kolekcje: Cardio Bunny innowacyjną kolekcję przeznaczoną do biegania „Free Spirit”, Emente - „Guilty pleasuers”, czyli kolekcję bardzo kobiecych ubrań na sezon jesień-zima 2016. W każdym tygodniu Sugarfree wprowadza nowe sukienki, oferując klientkom na bieżąco modne i oryginalne modele. 

  W październiku w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego, przychody wyniosły 0,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku o około 11 proc. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie sprzedaży odzieży i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych własnych marek odzieżowych. 

  W piątek, 4 listopada, HubStyle opublikował wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 15,1 mln zł i przekroczyły już przychody z całego 2015 r. Grupa utrzymała wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w kluczowym segmencie sprzedaży odzieży, który ma obecnie dominującą pozycję w przychodach Grupy. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosły 8,6 mln zł i były ponad czterokrotnie wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 • Czterokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży odzieży w trzech kwartałach 2016 r.

  04/11/2016

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych, podsumował trzy kwartały 2016 r. W tym okresie przychody ze sprzedaży przekroczyły już przychody z całego 2015 r.

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych, podsumował trzy kwartały 2016 r. W tym okresie przychody ze sprzedaży przekroczyły już przychody z całego 2015 r. Grupa utrzymała wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w kluczowym segmencie sprzedaży odzieży, który ma obecnie dominującą pozycję w przychodach Grupy. HubStyle kontynuuje rozwój skali biznesu zgodnie ze swoją strategią. 

  W trzech pierwszych kwartałach 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 15,1 mln zł, co oznacza 66 proc. wzrost w porównaniu z tym okresem roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosły 8,6 mln zł i były ponad czterokrotnie wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez sklepy internetowe marek HubStyle, jak również coraz większej dostępności produktów w showroom’ach, gdzie klienci mogą obejrzeć i przymierzyć odzież. 

  W samym III kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 5,4 mln zł, rosnąc tym samym o 54% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. W III kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży wyniosły 3,3 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł w roku poprzednim, co oznacza 154% wzrost. 

  „Konsekwentna realizacja obranej strategii przynosi wymierne efekty – HubStyle w trzech kwartałach przekroczył już przychody z całego 2015 roku, a przed nami najbardziej intensywny okres pod względem sprzedaży odzieży jakim jest czwarty kwartał. Jesteśmy dobrze przygotowani i liczymy, że będzie to bardzo udany okres dla całej Grupy pod względem wyników finansowych” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Marki Grupy HubStyle są coraz bardziej rozpoznawalne na polskim rynku, a dzięki intensywnie rozwijanemu asortymentowi i wprowadzaniu innowacji, oferują swoim klientom niepowtarzalną odzież na każdą okazję. W październiku otwarto pierwszy stacjonarny sklep dla marki Sugrafree w Galerii Posnania w Poznaniu. Dzięki otwarciu pop-up store HubStyle realizuje swoje cele biznesowe, docierając ze sprzedażą stacjonarną do kolejnej grupy klientów oraz realizując swoją strategię w zakresie rozwoju innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omni-chanel. Grupa w ramach każdego z brandów współpracuje z gwiazdami, blogerkami, modelkami, sportsmenkami, prezenterkami. Odzież marek HubStyle noszą m.in. Anna Lewandowska, Grażyna Torbicka, Małgorzata Rozenek, Maja Sablewska, Natalia Siwiec, Dorota Rabczewska, Maffashion, Kasia Tusk. Ich zaangażowanie wspiera sprzedaż produktów, a ich dostępność jest dostosowywana do bieżących potrzeb. 

  „Niezmiernie cieszy nas tak duże zainteresowanie produktami wśród znanych osób. Profesjonalizm współpracujących z nami specjalistów oraz ciągłe budowanie przewag konkurencyjnych przynosi nam bardzo duże korzyści. Dzięki produktom szytym w Polsce z najwyższych jakościowo tkanin możemy szybko reagować na zmieniające się trendy, a nawet pogodę.” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  Zarząd HubStyle w celu umożliwienia wykorzystania pełnego potencjału czwartego kwartału, który w branży odzieżowej jest kluczowy dla generowanych wyników sprzedażowych oraz chcąc zwiększyć skalę działalności i wesprzeć marketingowo marki odzieżowe 28 września 2016 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii A, a 6 października 2016 r. zdecydował o przydziale 1 100 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda. W wyniku emisji obligacji pozyskano 1,1 mln zł. 

  W czerwcu Zarząd HubStyle SA mając na uwadze najlepsze rynkowe praktyki, jak również chęć bycia spółką przewidywalną i przejrzystą dla inwestorów, zdecydował o publikacji comiesięcznych kluczowych danych sprzedażowych z segmentu modowego i e-commerce, w formie raportu bieżącego, który po raz pierwszy został opublikowany w czerwcu 2016 r. za miesiąc maj. Spółka regularnie przekazuje informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży oraz e-commerce, za poprzedni miesiąc wraz z danymi za okres porównywalny poprzedniego roku obrotowego. 

 • Wrześniowe wzrosty w HubStyle

  07/10/2016

  We wrześniu przychody notowanego na GPW właściciela popularnych marek odzieżowych i dostawcy kontentu internetowego wyniosły 1,60 mln zł, co oznacza 37 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  We wrześniu przychody notowanego na GPW właściciela popularnych marek odzieżowych i dostawcy kontentu internetowego wyniosły 1,60 mln zł, co oznacza 37 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  Od początku roku przychody HubStyle wyniosły 15,21 mln zł i były o 70 proc. wyższe w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. We wrześniu przychody w segmencie sprzedaży odzieży HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 0,90 mln zł, co oznacza, że są aż o 107 proc. wyższe niż przed rokiem. 

  W kluczowym dla nas obszarze, którym jest segment sprzedaży odzieży, od początku roku HubStyle wypracował już 8,22 mln zł, co stanowi kilkukrotny wzrost w stosunku do tego okresu zeszłego roku” powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. „Wrzesień był również miesiącem przygotowań do najbardziej intensywnego okresu pod względem sprzedaży odzieży jakim jest czwarty kwartał. Jesteśmy gotowi i wchodzimy już z nowymi produktami w jesienno-zimowy sezon. Znając doskonale nasze klientki i klientów przygotowaliśmy dla nich bardzo ciekawy asortyment - wierzymy, że idealnie trafiliśmy w ich preferencje i będą mile zaskoczeni naszymi produktami” dodała Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Marki z portfolio Grupy HubStyle są coraz bardziej rozpoznawalne na polskim rynku i regularnie rozwijają swój asortyment oferując swoim klientom oryginalną i niepowtarzalną odzież. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez sklepy internetowe marek HubStyle, coraz większej dostępności produktów w showroom’ach, gdzie klienci mogą obejrzeć i przymierzyć odzież, oraz bardzo dobrze przygotowanej strategii marketingowej. HubStyle w ramach każdego z brandów współpracuje z gwiazdami, blogerkami, modelkami, sportsmenkami. Odzież marek HubStyle noszą m.in. Anna Lewandowska, Grażyna Torbicka, Małgorzata Rozenek, Maja Sablewska, Natalia Siwiec, Dorota Rabczewska. Ich zaangażowanie niezaprzeczalnie wspiera sprzedaż produktów, których zwiększa się dostępność w zależności od potrzeb. 

  Spółka podała również dane dotyczące przychodów wygenerowanych w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. We wrześniu wyniosły one 0,70 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 4 proc. Spadek obrotów związany jest z przeglądem partnerów biznesowych segmentu pod kątem jakości oraz rentowności generowanego ruchu. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie modowym i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych odzieżowych marek własnych. 

  Obecnie portfolio Grupy tworzą następujące marki: Spółka Sugarfree Sp. z o.o. oferuje damskie sukienki na każdą okazję - to najbardziej rozwinięty koncept modowy HubStyle z silną pozycją na rynku. Kolejne marki rozwijane są w ramach inkubatora modowego New Fashion Brand: Cardio 

  Bunny to kobiece ubrania sportowe, Emente - marka premium oferująca unikatowy asortyment damskiej odzieży, Kragelman - pierwsza marka w portfolio HubStyle skierowana do nowoczesnych mężczyzn. 

 • Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży odzieży w sierpniu

  07/09/2016

  Sierpień jest kolejnym udanym miesiącem dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w tym okresie przychody na poziomie 1,8 mln zł, co oznacza 61 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  Sierpień jest kolejnym udanym miesiącem dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w tym okresie przychody na poziomie 1,8 mln zł, co oznacza 61 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  W sierpniu przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 101 tys. zł, co oznacza wzrost o 206 proc., w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Od początku roku segment sprzedaży odzieży (styczeń - sierpień) wypracował już 7 318 tys. zł - to ponad pięciokrotnie więcej niż w tym okresie roku poprzedniego. 

  „Tradycyjnie miesiące wakacyjne są specyficzne i sprzedaż internetowa jest niższa, a mimo to odnotowaliśmy ponad trzykrotny wzrost sprzedaży w segmencie modowym. W sierpniu wprowadziliśmy nową kolekcję naszej marki sportowej Cardio Bunny Widzimy duże zainteresowanie i liczymy na to, że klientki ponownie docenią oryginalność naszych produktów. Na bieżąco aktualizujemy również ofertę naszych pozostały marek.” powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Sierpień to okres wakacyjny, w którym w kanałach sprzedaży e-commerce tradycyjnie notowane są spadki. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez sklepy internetowe Grupy HubStyle oraz coraz większej dostępności produktów w showroom’ach, gdzie klienci mogą obejrzeć i przymierzyć produkty marek HubStyle. Dodatkowo pozytywnie na przychody wpływa sprzedaż bestsellerów - w zależności od potrzeb Grupa zwiększa ich dostępność. 

  Spółka podała również dane dotyczące przychodów wygenerowanych w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. W sierpniu wyniosły one 723 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 7 proc. Spadek obrotów związany jest z przeglądem partnerów biznesowych segmentu pod kątem jakości oraz rentowności generowanego ruchu. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie modowym i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych odzieżowych marek własnych. 

  Wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle wyniosły około 1 824 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 61%. Od początku roku (styczeń - sierpień) Grupa wypracowała już 13 609 tys. zł co oznacza 75 proc. więcej niż w tym okresie roku poprzedniego. 

  Obecnie portfolio Grupy tworzy pięć brandów. Spółka Sugarfree Sp. z o.o. oferuje damskie sukienki na każdą okazję - to najbardziej rozwinięty koncept modowy HubStyle z silną pozycją na rynku. Cztery kolejne marki rozwijane są w ramach inkubatora modowego New Fashion Brand: Cardio Bunny to kobiece ubrania sportowe, Emente - marka premium oferująca unikatowy asortyment damskiej 

  odzieży, Kragelman - pierwsza marka w portfolio HubStyle skierowana do nowoczesnych mężczyzn oraz Freakylicks skupiająca się na modzie ulicznej. 

 • Grupa HubStyle zwiększyła przychody o 73% w I półroczu

  30/08/2016

  HubStyle, notowany na warszawskiej giełdzie właściciel popularnych marek odzieżowych, podsumował I półrocze 2016 r.

  HubStyle, notowany na warszawskiej giełdzie właściciel popularnych marek odzieżowych, podsumował I półrocze 2016 r. W tym okresie władze Spółki koncentrowały się na dalszym rozwoju skali biznesu i wzroście sprzedaży – wprowadzono dwa nowe koncepty, dla których opracowano kompleksowe strategie marketingowe, rozpoczęto współpracę z znanymi blogerkami i gwiazdami, wzmocniono logistykę oraz obszar IT. Dzięki podjętym działaniom przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 73 proc. 

  W I półroczu 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała 9 726 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 5 626 tys. zł przed rokiem. Strata netto wyniosła 1 937 tys. zł i była związana z kosztami wdrożenia kolejnych dwóch marek odzieżowych i opracowaniem dla nich strategii marketingowych i uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi. Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i w całości zostały odniesione na wynik finansowy I półrocza 2016 r. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach. 

  W I półroczu udział naszego segmentu odzieżowego po raz pierwszy przekroczył połowę przychodów Grupy. Osiągnięte wyniki dowodzą, że przyjęta strategia, zgodnie z którą za kluczowe aktywo Grupy uznajemy spółkę Sugarfree i dalszy rozwój na rynku e-commerce poprzez budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, doskonale się sprawdza” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. „Na chwilę obecną nasze portfolio jest kompletne i tworzy je pięć brandów. Największy udział we wzroście ma nasza najbardziej dojrzała marka, czyli Sugarfree, ale również 

  nasze nowe koncepty poprawiają swoje wyniki.” – mówi Wiktor Dymecki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HubStyle SA. 

  W I półroczu 2016 r. HubStyle wprowadził kolejne dwa koncepty modowe: Kragelman - pierwszy męski brand w portfolio - oraz Freakylicks - skierowany do młodych kobiet, brand mody ulicznej. Był to okres przygotowań do ich uruchomienia - opracowane zostały kompleksowe strategie marketingowe, prowadzone były badania rynku i działania związane z przygotowaniem kanałów sprzedaży nowych branów. W I półroczu po raz pierwszy przychody segmentu sprzedaży odzieży przewyższyły przychody segmentu usługi dla e-commerce, za którego główne aktywo uważa się Nokaut.pl. Przychody segmentu odzieży wyniosły 5 327 tys. zł i miały 50,6 proc. udział w całości przychodów dla całej Grupy. 

  „W I półroczu zacieśnialiśmy współpracę ze znanymi blogerkami. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele pomysłów i kampanii promocyjnych. Nasze marki stają się coraz bardziej rozpoznawalne i są również chętnie wybierane przez polskie gwiazdy” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  W I półroczu 2016 r. Grupa prowadziła również prace związane z uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także z wdrożeniem systemu ERP. Poniesione w tym okresie nakłady umożliwiają HubStyle rozwój skalowalnej infrastruktury i wzmocnienie logistyki. 

  W czerwcu Zarząd HubStyle SA mając na uwadze najlepsze rynkowe praktyki, jak również chęć bycia spółką przewidywalną i przejrzystą dla inwestorów, zdecydował o publikacji comiesięcznych kluczowych danych sprzedażowych z segmentu modowego i e-commerce, w formie raportu bieżącego, który po raz pierwszy został opublikowany w czerwcu 2016 r. za miesiąc maj. Spółka regularnie przekazuje informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży oraz e-commerce, za poprzedni miesiąc wraz z danymi za okres porównywalny poprzedniego roku obrotowego. 

 • sugarfree.pl
 • cardiobunny.pl
 • Nokaut.pl
 • Sklepyfirmowe.pl