Aktualności

Drukuj

 • Lipcowe wzrosty w HubStyle - sprzedaż odzieży ponad trzykrotnie wyższa

  09/08/2016

  Lipiec okazał się kolejnym udanym miesiącem dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych odnotował w tym okresie w segmencie sprzedaży odzieży przychody na poziomie 1 329 tys. zł - oznacza to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  Lipiec okazał się kolejnym udanym miesiącem dla Grupy HubStyle. Właściciel popularnych marek odzieżowych odnotował w tym okresie w segmencie sprzedaży odzieży przychody na poziomie 1 329 tys. zł - oznacza to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

  W lipcu przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 329 tys. zł, co oznacza wzrost o 226 proc., w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, oraz o 1,4 proc. względem czerwca 2016 r. 

  „Sukcesywny wzrost sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży świadczy o tym, że przyjęta przez nas strategia bardzo dobrze sprawdza się. Osiągnięte w lipcu wyniki cieszą, szczególnie mając na uwadze sezonową specyfikę miesięcy wakacyjnych. Widzimy, że nasze marki stają się coraz bardziej rozpoznawalne i są również chętnie wybierane przez polskie gwiazdy.” - powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Istotny wzrost sprzedaży jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży odzieży przez sklepy internetowe Grupy HubStyle, mimo specyficznego okresu wakacyjnego, w którym w kanałach sprzedaży e-commerce tradycyjnie notowane są spadki. Dodatkowo pozytywnie na przychody wpływa sprzedaż bestsellerów – w zależności od potrzeb Grupa zwiększa ich dostępność. 

  Spółka podała również dane dotyczące przychodów wygenerowanych w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. W lipcu wyniosły one 655 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 11 proc. Na spadek obrotów wpływ miał sezonowo mniejszy ruch internetowy. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie modowym i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych odzieżowych marek własnych. 

  Wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle wyniosły około 1 984 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 73%. 

  Obecnie portfolio Grupy tworzy pięć brandów. Spółka Sugarfree Sp. z o.o. oferuje damskie sukienki na każdą okazję - to najbardziej rozwinięty koncept modowy HubStyle z silną pozycją na rynku. Cztery kolejne marki rozwijane są w ramach inkubatora modowego New Fashion Brand: Cardio Bunny to kobiece ubrania sportowe, Emente - marka premium oferująca unikatowy asortyment damskiej odzieży, Kragelman - pierwsza marka w portfolio HubStyle skierowana do nowoczesnych mężczyzn oraz Freakylicks skupiająca się na modzie ulicznej. 

 • Grupa HubStyle zanotowała prawie czterokrotny wzrost sprzedaży odzieży w czerwcu

  07/07/2016

  Przychody Grupy HubStyle, właściciela popularnych marek odzieżowych, w czerwcu w segmencie sprzedaży odzieży wyniosły 1 311 tys. zł - oznacza to prawie czterokrotny wzrost w ujęciu rok do roku. 

  Przychody Grupy HubStyle, właściciela popularnych marek odzieżowych, w czerwcu w segmencie sprzedaży odzieży wyniosły 1 311 tys. zł - oznacza to prawie czterokrotny wzrost w ujęciu rok do roku. 

  W czerwcu przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle SA, do którego zalicza się m.in. Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 311 tys. zł, co oznacza wzrost o około 270 proc., w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, oraz 23 proc. względem maja 2016 r. 

  „Osiągnięty poziom sprzedaży pokazuje, że realizujemy przyjętą strategię. Cieszy nas, że sprzedaż w czerwcu odbywała się na wysokiej marży, co pokazuje atrakcyjność naszych produktów.” powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. „Największy udział we wzroście ma nasza najbardziej dojrzała marka, czyli Sugarfree, ale również nasze nowe koncepty poprawiają swoje wyniki” - dodała Prezes. 

  Istotny wzrost sprzedaży to zasługa dobrej dynamiki sprzedaży odzieży przez sklepy internetowe, a także rozpoczęcie autorskich projektów z blogerkami. 

  Spółka podała również dane dotyczące przychodów wygenerowanych w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. W czerwcu wyniosły one 656 tys. zł i były praktycznie na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Wyniki zaprezentowane przez Nokaut świadczą o stabilnych perspektywach Spółki na najbliższe kwartały. 

  Wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle wyniosły około 1 966 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 93%. 

  Obecnie portfolio Grupy jest kompletne i tworzy je pięć brandów. Spółka Sugarfree Sp. z o.o. oferuje damskie sukienki na każdą okazję - to najbardziej rozwinięty koncept modowy HubStyle z silną pozycją na rynku. Cztery kolejne marki rozwijane są w ramach inkubatora modowego New Fashion Brand: Cardio Bunny to kobiece ubrania sportowe, Emente - marka premium oferująca unikatowy asortyment damskiej odzieży, Kragelman - pierwsza marka w portfolio HubStyle skierowana do nowoczesnych mężczyzn oraz Freakylicks skupiająca się na modzie ulicznej. 

 • Pięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży odzieży w maju 2016

  07/06/2016

  Przychody HubStyle SA, właściciela popularnych marek odzieżowych, w segmencie modowym wzrosły w maju 2016 r. o 418% i wyniosły 1 064 tys. zł. Taka dynamika to m.in. efekt silnego rozwoju sprzedaży internetowej oraz dołączenia do portfolio HubStyle nowych marek. 

  Przychody HubStyle SA, właściciela popularnych marek odzieżowych, w segmencie modowym wzrosły w maju 2016 r. o 418% i wyniosły 1 064 tys. zł. Taka dynamika to m.in. efekt silnego rozwoju sprzedaży internetowej oraz dołączenia do portfolio HubStyle nowych marek. 

  W maju 2016 r. przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle SA, do którego zalicza się m.in. Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 064 tys. zł, co oznacza wzrost o około 418% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Istotny wzrost sprzedaży to zasługa dynamicznego wzrostu sprzedaży przez sklepy internetowe oraz wprowadzenia czterech nowych marek. Obecnie portfolio Grupy jest kompletne i tworzy je pięć brandów. 

  Spółka Sugarfree Sp. z o.o. oferuje damskie sukienki na każdą okazję - to najbardziej rozwinięty koncept modowy HubStyle z silną pozycją na rynku. Cztery kolejne marki rozwijane są w ramach inkubatora modowego New Fashion Brand: Cardio Bunny to kobiece ubrania sportowe, Emente - marka premium oferująca unikatowy asortyment damskiej odzieży, Kragelman - pierwsza marka w portfolio HubStyle skierowana do nowoczesnych mężczyzn oraz Freakylicks skupiająca się na modzie ulicznej. 

  Mając na uwadze najlepsze rynkowe praktyki, jak również chęć bycia spółką przewidywalną i przejrzystą dla inwestorów, zdecydowaliśmy się na osobne, comiesięczne publikowanie kluczowych danych sprzedażowych z segmentu modowego i e-commerce” deklaruje Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. 

  Dodatkowo Spółka zaraportowała dane dotyczące przychodów wygenerowanych w Segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. W maju 2016 wyniosły one 728 tys. zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie w roku ubiegłym o około 1%. 

  Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle wyniosły około 1 782 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 93%. 

  Spółka będzie regularnie przekazywała informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży oraz e-commerce, osiąganych w kolejnych miesiącach. 

 • 56% wzrost sprzedaży Grupy HubStyle w I kwartale

  17/05/2016

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych, w I kwartale 2016 r. koncentrował się na dynamicznym wzroście skali biznesu – do wprowadzenia przygotowano dwa nowe koncepty modowe, wzmocniono obszar IT oraz logistykę. Przychody netto ze sprzedaży Grupy w pierwszych 3 miesiącach roku 2016 r. wzrosły o 56 proc. 

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych, w I kwartale 2016 r. koncentrował się na dynamicznym wzroście skali biznesu – do wprowadzenia przygotowano dwa nowe koncepty modowe, wzmocniono obszar IT oraz logistykę. Przychody netto ze sprzedaży Grupy w pierwszych 3 miesiącach roku 2016 r. wzrosły o 56 proc. 

  W I kwartale 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała 4 644 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 2 982 tys. zł przed rokiem. Ze względu na istotne nakłady związane z wdrażaniem kolejnych dwóch konceptów modowych, uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także wdrożeniem systemu ERP, w I kwartale Grupa poniosła 848 tys. zł straty wobec 213 tys. zł straty rok wcześniej. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach. 

  Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju, który jest kluczowy z punktu widzenia przygotowania Grupy do dalszych, dynamicznych wzrostów. Poniesione w pierwszym kwartale nakłady umożliwiają nam rozwój skalowalnej infrastruktury i wzmocnienie logistyki” – mówi Wiktor Dymecki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HubStyle SA. 

  Pierwsze trzy miesiące 2016 r. były okresem przygotowań do wprowadzenia kolejnych dwóch konceptów modowych. Opracowana została kompleksowa strategia marketingowa, prowadzone były działania związane z przygotowaniem kanałów sprzedaży nowych branów. Już w II kwartale HubStyle wprowadził dwie nowe marki: Kragelman - pierwszy męski brand w portfolio - oraz Freakylicks - skierowany do młodych kobiet, brand mody ulicznej. 

  „Po wdrożeniu w ostatnich tygodniach dwóch nowych marek nasze portfolio jest kompletne. Uruchomione pod koniec 2015 r. Cardio Bunny już po trzech miesiącach osiągnęło poziom sprzedaży zapewniający rentowność operacyjną, dobrze radzi sobie Sugarfree – nasz najbardziej rozwinięty koncept. Pracujemy nad doprowadzeniem do rentowności naszych nowych brandów” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  W I kwartale 2016 r. Grupa prowadziła również prace związane z uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także z wdrożeniem systemu ERP. Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i wpłynęły na obniżenie wyniku w I kwartale 2016 r. Obecnie portfolio HubStyle jest kompletne, a Grupa koncentruje się na dynamicznym wzroście skali biznesu już działających marek odzieżowych. 

 • HubStyle wprowadza młodzieżową markę Freakylicks

  12/05/2016

  Notowany na warszawskiej giełdzie właściciel popularnych kobiecych marek odzieżowych, wprowadza ostatnią markę do swojego portfolio. Freakylicks to skierowany do dziewcząt, międzynarodowy brand skupiający się na modzie ulicznej. HubStyle zapowiada koncentrację na dynamicznym wzroście sprzedaży wszystkich marek. 

  Notowany na warszawskiej giełdzie właściciel popularnych kobiecych marek odzieżowych, wprowadza ostatnią markę do swojego portfolio. Freakylicks to skierowany do dziewcząt, międzynarodowy brand skupiający się na modzie ulicznej. HubStyle zapowiada koncentrację na dynamicznym wzroście sprzedaży wszystkich marek. 

  Grupa HubStyle realizując swoją strategię i cel jakim jest dynamiczny rozwój na rynku e-commerce poprzez budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, wprowadziła do swojego portfolio ostatni zapowiedziany na ten rok brand. Obecnie HubStyle posiada pięć marek własnych, a spółka będzie koncentrowała się na dynamicznym wzroście sprzedaży. 

  Obecnie nasze portfolio jest kompletne i będziemy koncentrować się na budowie skali działania. Nasze marki skierowane są do różnych grup odbiorców – to unikalne brandy i liczymy na ich szybki wzrost. Naszym celem na ten rok jest osiągnięcie rentowności przez wszystkie wprowadzone koncepty” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A

  Freakylicks to międzynarodowy brand nawiązujący do mody ulicznej z całego świata, podkreślający niepokorność, charyzmę i odwagę w kobiecym stylu ubierania. Marka skierowana jest do młodych i niezależnych kobiet żyjących w dużym mieście. Jej wyróżnikami są indywidulany, odważny styl oraz niekonwencjonalne rozwiązania. Produkty Freakylicks dostępne są w dedykowanym sklepie internetowym www.freakylicks.com. 

  „Freakylicks to marka, którą kierujemy do młodszej grupy wiekowej niż pozostałe, natomiast nie stawiamy tu żadnych ograniczeń. Patrząc na popularność jaką zdobyła w mediach społecznościowych jeszcze przed uruchomieniem sklepu internetowego jestem przekonana, że będzie ona naszym dużym sukcesem” – Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny Emente Kragelman oraz Freakylicks. 

  Spółka HubStyle w 2015 r. przeszła gruntowne zmiany i wprowadziła nową strategię opartą na budowaniu mocnej pozycji w najszybciej rosnących obszarach rynku e-commerce. Pod koniec roku Spółka wprowadziła dwie nowe marki odzieżowe Cardio Bunny i Emente. Dynamicznie rozwija się również sprzedaż sukienek Sugarfree, która rosła w praktycznie każdym miesiącu ubiegłego roku osiągając bardzo wysokie marże. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży odzieży stanowiły 38 proc. w przychodach Grupy HubStyle. 

 • Pierwsza męska marka w portfolio HubStyle

  25/04/2016

  HubStyle, właściciel popularnych kobiecych marek odzieżowych, kontynuuje rozbudowę swojego portfolio i wchodzi w zupełnie nowy segment. Kragelman to nowatorski brand męskich koszul. Markę wyróżniać ma zróżnicowana stylistyka stworzona dla aktywnych i eleganckich mężczyzn. Sprzedaż ruszyła 22 kwietnia i odbywa się głównie za pośrednictwem kanałów e-commerce. 

  HubStyle, właściciel popularnych kobiecych marek odzieżowych, kontynuuje rozbudowę swojego portfolio i wchodzi w zupełnie nowy segment. Kragelman to nowatorski brand męskich koszul. Markę wyróżniać ma zróżnicowana stylistyka stworzona dla aktywnych i eleganckich mężczyzn. Sprzedaż ruszyła 22 kwietnia i odbywa się głównie za pośrednictwem kanałów e-commerce. 

  Grupa HubStyle realizując swoją strategię i cel jakim jest dynamiczny rozwój na rynku e-commerce poprzez budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, wprowadziła do swojego portfolio kolejny brand. Kragelman to pierwsza marka skierowana do mężczyzn, którzy cenią sobie wygodę oraz styl. Dotychczas wszystkie lifestylowe marki z portfolio HubStyle tj. Sugarfree, Cardio Bunny oraz Emente, były skierowane do kobiet. 

  „Chcemy dotrzeć do kolejnej grupy klientów - zdecydowaliśmy się na stworzenie i wprowadzenie pierwszej marki dla mężczyzn. Nowoczesny Polak zmienia się - ceni wygodę i uprawia sport, co wpływa na jego sylwetkę. Zauważyliśmy, że kroje koszul powinny to uwzględniać. To jeden z bodźców do wejścia w nowy segment. Dodatkowo, jestem przekonana, że koszule Kragelman docenią również panie - nasze dotychczasowe klientki. Mają przecież duży wpływ na ubiór mężczyzn.” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  Marka Kragelman została stworzona z myślą o współczesnych mężczyznach, aktywnych zawodowo, ceniących wygodę, styl i funkcjonalność. To koszule o miejskim szyku, nowoczesnym kroju i mocno zróżnicowanej stylistyce. Podkreślają miejską elegancję połączoną z luzem i naturalnością. Marka została wprowadzona do sprzedaży 22 kwietnia, a jej produkty dostępne są w dedykowanym sklepie internetowym na www.kragelman.com 

  „W nadchodzących tygodniach planujemy uruchomienie kolejnego brandu – następnie będziemy koncentrować się na rozwoju obecnego portfolio. Spodziewamy się, że nowe marki osiągną rentowność do końca 2016 r. ” – dodaje Monika Englicht. 

  Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny Emente oraz Kragelman. 

  Spółka HubStyle w 2015 r. przeszła gruntowne zmiany i wprowadziła nową strategię opartą na budowaniu mocnej pozycji w najszybciej rosnących obszarach rynku e-commerce. Pod koniec roku Spółka wprowadziła dwie nowe marki odzieżowe Cardio Bunny i Emente. Dynamicznie rozwija się również sprzedaż sukienek Sugarfree, która rosła w praktycznie każdym miesiącu ubiegłego roku osiągając bardzo wysokie marże. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży odzieży stanowiły 38 proc. w przychodach Grupy HubStyle. 

 • HubStyle uruchamia sklep internetowy dla marki Emente

  30/03/2016

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych Sugarfree i Cardio Bunny, otworzył sklep internetowy dla marki Emente. Grupa chce docierać do kolejnej grupy klientek i mocniej zaznaczyć swoją obecność w odzieżowym segmencie premium. Stworzone z najwyższej jakości tkanin ubrania skierowane są do kobiet eleganckich, świadomych i pewnych siebie. 

  HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych Sugarfree i Cardio Bunny, otworzył sklep internetowy dla marki Emente. Grupa chce docierać do kolejnej grupy klientek i mocniej zaznaczyć swoją obecność w odzieżowym segmencie premium. Stworzone z najwyższej jakości tkanin ubrania skierowane są do kobiet eleganckich, świadomych i pewnych siebie. 

  Grupa HubStyle wykorzystując silny wzrostowy trend zakupów odzieży przez internet oraz kontynuując budowę tworzenia silnego portfolio własnych marek lifestylowych, otworzyła sklep internetowy dla marki Emente. 

  „Odzież Emente od momentu wprowadzenia na rynek pod koniec 2015 r. cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory dostępna były m.in. na platformie showroom.pl, skupiającej wyselekcjonowane niezależne marki. Jesteśmy przekonani, że dzięki uruchomieniu dedykowanego sklepu internetowego sprzedaż dynamicznie wzrośnie. Tak stało się to w przypadku uruchomionego w grudniu sklepu CardioBunny.pl – notujemy wzrosty sprzedaży w każdym miesiącu od momentu uruchomienia tej marki.” mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  „Nasze doświadczenie w e-commerce oraz duże zainteresowanie klientów produktami Emente zadecydowało o wprowadzeniu sklepu internetowego dla naszej nowej marki. Wierzymy, że dzięki temu sprzedaż znacznie wzrośnie. Mamy pozytywne doświadczenia w przypadku otwarcia sklepu Sugarfree.pl oraz CardioBunny.pl - odnotowaliśmy rekordowe przychody już w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu. Nie poprzestajemy na tym. W kolejnych miesiącach planujemy wprowadzenie nowych marek do naszego portfolio” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  Emente to ubrania segmentu premium dla wymagających kobiet, rozczarowanych jakością oferowaną w dużych sieciach handlowych. Filozofią marki jest tworzenie wyjątkowych produktów dla pewnych siebie, wymagających i znających swoją wartość kobiet. Dla klientki Emente liczy się piękno, funkcjonalność i ponadczasowość. Utożsamia się z tym co nosi, ubiór odzwierciedla jej charakter i osobowość. Jest świadomą konsumentką. Ubrania Emente uszyte są w krótkich seriach, z tkanin najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik krawieckich. 

  HubStyle w 2015 r. przeszła gruntowne zmiany i wprowadziła nową strategię opartą na budowaniu mocnej pozycji w najszybciej rosnących obszarach rynku e-commerce. Pod koniec roku Spółka wprowadziła dwie nowe marki odzieżowe Cardio Bunny i Emente. Dynamicznie rozwija się również sprzedaż sukienek Sugarfree, która rosła w praktycznie każdym miesiącu ubiegłego roku osiągając bardzo wysokie marże. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży odzieży stanowiły 38 proc. w przychodach Grupy HubStyle. 

  „W 2015 r. sprzedaż Sugarfree wzrosła kilkukrotnie. Pozytywne trendy w segmencie modowym utrzymują się również w 2016 r. Liczymy, że będzie on przełomowy dla całej naszej Grupy pod 

  względem jej wyników finansowych, także dzięki wprowadzonym nowym markom.” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny oraz Emente. W pierwszej połowie 2016 r. Grupa planuje rozszerzenie portfolio o kolejne brandy. 

 • HubStyle podsumowuje rok wielkich zmian

  22/03/2016

  Kluczowe transakcje zmieniające obraz Grupy, zmiana profilu działalności i strategii, pozyskanie środków na rozwój, wreszcie bardzo dynamiczny wzrost w segmencie e-commerce – to najważniejsze wydarzenia 2015 r.

  Kluczowe transakcje zmieniające obraz Grupy, zmiana profilu działalności i strategii, pozyskanie środków na rozwój, wreszcie bardzo dynamiczny wzrost w segmencie e-commerce – to najważniejsze wydarzenia 2015 r. dla Grupy HubStyle, która właśnie opublikowała swój raport finansowy. 

  „Wyniki osiągnięte przez Grupę w 2015 r. pokazują, że decyzje o zmianie profilu działalności i strategii były słuszne. Segment sprzedaży odzieży, głównie kanałem e-commerce, który uznajemy za strategiczny, bardzo dynamicznie rośnie i spełnia nasze oczekiwania” – powiedziała prezes zarządu Monika Englicht. 

  Pod koniec I połowy roku ówczesna Grupa Nokaut sfinalizowała transakcję, w której przejęła spółkę HubStyle (obecnie Sugarfree) właściciela sklepu internetowego sugarfree.pl. Dzięki temu weszła w bardzo szybko rozwijający się segment modowy branży e-commerce. W konsekwencji Grupa zmieniła nazwę na HubStyle oraz powołała nową jednostkę zależną New Fashion Brand Sp. z o.o. do zarządzania nowymi markami własnymi w ramach Grupy Kapitałowej. 

  W czerwcu Grupa przedstawiła nową strategię, która zakłada zajmowanie strategicznych pozycji w szybko rosnących segmentach rynku e-commerce, a także budowę silnego portfela marek własnych. 

  Obecnie w skład Grupy wchodzą: 

  • Sugarfree Sp. z o.o., właściciel sklepu internetowego sugarfree.pl, 
  • New Fashion Brand Sp. z o.o., inkubator marek odpowiedzialny za tworzenie, rozwój oraz promocję nowych konceptów modowych, 
  • Nokaut.pl Sp. z o.o., właściciel porównywarki cen nokaut.pl i sklepyfirmowe.pl. 

  Za aktywa strategiczne Spółka uważa spółki związanego z segmentem modowym. Środki na ich rozwój HubStyle pozyskał dzięki sprzedaży akcji spółki Morizon. Wartość transakcji zrealizowanej w czerwcu to 6 mln zł. 

  W całym zeszłym roku świetnie spisywało się Sugarfree, które szybko zdobywa popularność na rynku. W samym grudniu klientki zamówiły w sklepie ponad 6,7 tys. sukienek podczas gdy w pierwszych miesiącach roku 2015 było to 1,4-1,7 tys. sztuk. Liczba sprzedanych sukienek rosła praktycznie w każdym miesiącu, a równocześnie spółka notowała bardzo wysokie 

  marże na sprzedaży. Ostatecznie cały segment w trakcie roku osiągnął rentowność netto a zakończył go z zyskiem na poziomie ok. 0,5 mln zł. 

  Pozytywne trend w segmencie modowym utrzymują się również w 2016 r. Liczymy, że będzie on przełomowy dla całej naszej Grupy pod względem jej wyników finansowych” – dodaje Monika Englicht. 

  Pod koniec roku, realizując strategię, Spółka zaprezentowała dwie nowe marki własne: Cardio Bunny i Emente. HubStyle kontynuuje prace nad kolejnymi brandami. 

  Cała Grupa zakończyła rok stratą na poziomie ok. 9,15 mln zł, co jest głównie efektem odpisu wartości niematerialnych alokowanych w segmencie usług e-commerce. Odpis w wysokości 6,1 mln zł w całości obciążył wynik finansowy. 

 • Ruszył sklep internetowy Cardio Bunny z portfolio HubStyle

  10/12/2015

  „W pierwszych 3 kwartałach 2015 r. sprzedaż sukienek Sugarfree wzrosła ponad 6 krotnie, a wprowadzenie nowych marek przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznych wzrostów. To nie koniec nowości - kolejne brandy chcemy zaprezentować już w pierwszym kwartale 2016 r.” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.

  „W pierwszych 3 kwartałach 2015 r. sprzedaż sukienek Sugarfree wzrosła ponad 6 krotnie, a wprowadzenie nowych marek przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznych wzrostów. To nie koniec nowości - kolejne brandy chcemy zaprezentować już w pierwszym kwartale 2016 r.” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. Spółka realizuje strategię, która zakłada budowanie mocnej pozycji w obszarach rynku e-commerce, które rosną najszybciej. 

  HubStyle wykorzystuje silny wzrostowy trend zakupów odzieży przez internet oraz wysokie kompetencje swojego zespołu w obszarze e-commerce. Rozszerzając portfolio o kolejne marki, kieruje je do ściśle określonych grup docelowych: kobiet eleganckich, świadomych i pewnych siebie, oraz dbających o swój kobiecy wygląd i kondycję. 

  Ubieranie się w odzież sportową poza siłownią nigdy nie było bardziej modne. Wprowadzenie nowej marki Cardio Bunny to odpowiedź na rosnące zainteresowanie sportem oraz modnym wyglądem na treningu. Marka stanowi przeciwwagę dla najchętniej wybieranych marek sportowych, a jej przewagą jest oferta kobiecych i stylowych ubrań na siłownię. Cardio Bunny skierowana jest dla kobiet aktywnych zawodowo, które są świadome swojej wartości i atrakcyjności. Odzież podkreśla wyrzeźbioną sylwetkę i sprawia, że klientki czują się atrakcyjnie na siłowni i poza nią. Marka Cardio Bunny to głównie krótkie topy, koszulki oraz legginsy i spodenki - w przyszłości Grupa chce poszerzyć asortyment o bluzy, kurtki oraz akcesoria do ćwiczeń. 

  Drugą marką odzieżową, którą wprowadza HubStyle jest Emente. To ubrania dla kobiet wymagających, rozczarowanych jakością oferowaną w dużych sieciach handlowych. Ideą marki jest tworzenie wyjątkowych produktów dla pewnych siebie i znających swoją wartość kobiet. Klientka Emente jest zadbana i spełniona. Utożsamia się z tym co nosi, ubiór odzwierciedla jej charakter i osobowość. Jest świadomą konsumentką, zauważa i docenia dobrą jakość. Zna się na trendach, ale nie stawia kaprysów mody ponad swój styl. Ceni unikatowość, wybiera marki z przesłaniem, które mają jej do zaoferowania coś więcej niż tylko sam produkt. Oferta Emente jest unikatowa pod względem jakości oraz opieki nad każdą klientką. Ubrania uszyte są w krótkich seriach, z tkanin najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik krawieckich. 

  Premiera nowych marek w portfolio HubStyle odbyła się w dedykowanym Showroomie przy ul. Mokotowskiej 57 w Warszawie. To tymczasowy pop-up store, który czynny będzie do końca grudnia, czyli w najgorętszym okresie świątecznych zakupów. Oficjalna sprzedaż internetowa rusza 10 grudnia 2015 r. i będzie odbywała się głównie za pośrednictwem kanałów e-commerce. 

  Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny oraz Emente. W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa planuje rozszerzenie portfolio o kolejne brandy. 

  O Grupie: 

  Grupa HubStyle (dawniej Grupa Nokaut) to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku. Jesteśmy dynamiczną spółką, która z roku na rok odnotowuje wzrost udziału w rynku, stwarzając tym samym coraz to lepsze perspektywy dla naszych akcjonariuszy. HubStyle koncentruje się na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie silnego portfolio własnych marek lifestylowych oraz prowadzeniu platformy internetowej służącej do komunikacji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Nasz zespół składa się wyłącznie z profesjonalistów. Dbamy nie tylko o rozwój samej spółki, ale także o rozwój osób, które tą spółkę tworzą. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż siłą naszej firmy są ludzie. Każdego dnia nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby Grupa Nokaut utrzymała pozycję lidera rynkowego oraz kontynuowała swój rozwój. 

  Marka Sugarfree została stworzona z pasji i z myślą o kobietach, które podążają za trendami i lubią świetnie wyglądać niezależnie od sytuacji. Kolekcje sukienek na każdą okazję powstają w Polsce z wysokiej jakości tkanin sprowadzanych z Włoch oraz Hiszpanii. Markę wyróżnia szybkość reagowania na potrzeby wymagających klientek, dlatego oferta jest często rozszerzana o nowe modele. Bardzo duży nacisk kładziemy na szybką i profesjonalną obsługę klienta, dzięki czemu zyskujemy pozytywne opinie na temat działania naszego sklepu. 

  Marka Cardio Bunny została stworzona dla młodych kobiet które aktywnie spędzają wolny czas. Marka wychodzi naprzeciw modzie na bycie fit oraz zdrowy tryb życia, oferując swoim klientkom sportowe ubrania, które są noszone również poza siłownią. Przewagą Cardio Bunny nad innymi markami jest oferta kobiecych i modnych ubrań na siłownię. 

  U podstaw marki Emente stoi sprzeciw wobec nijakim ubraniom produkowanym w tysiącach sztuk na Dalekim Wschodzie, wyglądających dobrze tylko do pierwszego prania. Emente to kolekcje tworzone przez kobiety, z myślą o potrzebach innych kobiet, które wyznają podobne wartości. Oferowany asortyment jest unikatowy pod względem jakości oraz opieki nad każdą klientką. Ubrania uszyte są z tkanin najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik krawieckich. 

 • Grupa Hubstyle rozszerza portfolio i wprowadza dwie nowe marki

  07/12/2015

    Grupa HubStyle, właściciel popularnej marki odzieżowej Sugarfree.pl, kontynuuje budowę silnego portfolio własnych marek lifestylowych i wprowadza dwa zupełnie nowe brandy. Cardio Bunny oferuje kobiece i stylowe ubrania fitness, Emente to natomiast ubrania z najwyższej jakości tkanin dla eleganckich i świadomych kobiet. 

    Grupa HubStyle, właściciel popularnej marki odzieżowej Sugarfree.pl, kontynuuje budowę silnego portfolio własnych marek lifestylowych i wprowadza dwa zupełnie nowe brandy. Cardio Bunny oferuje kobiece i stylowe ubrania fitness, Emente to natomiast ubrania z najwyższej jakości tkanin dla eleganckich i świadomych kobiet. 

  „Zgodnie z deklaracjami jeszcze silniej wchodzimy w najszybciej rosnącą część rynku e-commerce. Doświadczenia jakie mamy, dzięki rozwojowi marki Sugarfree, chcemy wykorzystać przy tworzeniu portfolio kolejnych marek odzieżowych. W pierwszych 3 kwartałach 2015 r. sprzedaż sukienek Sugarfree wzrosła ponad 6 krotnie, a wprowadzenie nowych marek przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznych wzrostów. To nie koniec nowości - kolejne brandy chcemy zaprezentować już w pierwszym kwartale 2016 r.” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. 

  HubStyle wykorzystuje silny trend zakupów odzieży przez internet oraz wysokie kompetencje swojego zespołu w obszarze e-commerce. Rozszerzając portfolio o kolejne marki, kieruje je do ściśle określonych grup docelowych: kobiet eleganckich, świadomych i pewnych siebie, oraz dbających o swój kobiecy wygląd i kondycję. 

  Ubieranie się w odzież sportową poza siłownią nigdy nie było modniejsze. Wprowadzenie nowej marki Cardio Bunny to odpowiedź na rosnące zainteresowanie sportem oraz modnym wyglądem na treningu. Marka stanowi przeciwwagę dla najchętniej wybieranych marek sportowych, a jej przewagą jest oferta kobiecych i stylowych ubrań na siłownię. Cardio Bunny skierowana jest dla kobiet aktywnych zawodowo, które są świadome swojej wartości i atrakcyjności. Odzież podkreśla wyrzeźbioną sylwetkę i sprawia, że klientki czują się atrakcyjnie na siłowni i poza nią. Marka Cardio Bunny to głównie krótkie topy, koszulki oraz legginsy i spodenki - w przyszłości Grupa chce poszerzyć asortyment o bluzy, kurtki oraz akcesoria do ćwiczeń. 

  Drugą marką odzieżową, którą wprowadza HubStyle jest Emente. To odzież stanowiąca alternatywę dla komercyjnych sieciówek. U jej podstaw stoi sprzeciw wobec nijakim ubraniom produkowanym w tysiącach sztuk na Dalekim Wschodzie. Ideą marki jest tworzenie produktów dla pewnych siebie i znających swoją wartość kobiet oraz budowanie pozycji marki poprzez zadowolenie klientki. Oferowany asortyment jest unikatowy pod względem jakości oraz opieki nad każdą klientką. Ubrania uszyte są z tkanin najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik krawieckich. 

  Premiera nowych marek w portfolio HubStyle odbyła się 3 grudnia 2015 r. w dedykowanym Showroomie przy ul. Mokotowskiej 57 w Warszawie. Oficjalna sprzedaż rusza 7 grudnia 2015 r. i będzie odbywała się głównie za pośrednictwem kanałów e-commerce. 

  Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny oraz Emente. W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa planuje rozszerzenie portfolio o kolejne brandy. 

   

 • sugarfree.pl
 • cardiobunny.pl
 • Nokaut.pl
 • Sklepyfirmowe.pl