Harmonogram oferty

Drukuj

Przedstawiony poniżej harmonogram oferty publicznej Grupy Nokaut S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o spółce Grupa Nokaut S.A. i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku głównym jest zatwierdzony prospekt emisyjny wraz z aneksami. Prospekt emisyjny w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.grupanokaut.pl i Oferującego: www.bzwbk.pl. Prospekt w formie drukowanej można uzyskać w siedzibie Emitenta: ul. Sportowa 8 bud. B, Gdynia oraz w siedzibie podmiotu Oferującego: Plac Wolności 15, Poznań.

29 listopada 2011 Publikacja Prospektu Emisyjnego
6 grudnia 2011 Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
17-21 lutego 2012, przy czym
ostatniego dnia do godz. 13.00
Proces budowania Księgi Popytu
17-21 lutego 2012 Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
do 22 lutego 2012,
do godz. 9.00
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach
22-27 lutego 2012 Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
Do 29 lutego 2012 Przydział Akcji Oferowanych
14 marca 2012 Debiut na GPW
  • sugarfree.pl
  • cardiobunny.pl
  • Nokaut.pl
  • Sklepyfirmowe.pl