Oferta publiczna akcji

Drukuj

Grupa Nokaut S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2011 roku został opublikowany prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A.

Prospekt w wersji elektronicznej dostępny jest na stronach:

Zapisy na akcje Grupy Nokaut S.A. są przyjmowane przez Dom Maklerski BZ WBK.

Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Emitenta, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.

Po upublicznieniu Grupa Nokaut S.A. będzie jedynym w Polsce przedstawicielem branży e-commerce oraz operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW.

  • sugarfree.pl
  • cardiobunny.pl
  • Nokaut.pl
  • Sklepyfirmowe.pl