Zaproszenie do składania ofert na zakup udziałów w Nokaut.pl

Drukuj

Zgodnie z komunikatem bieżącym nr 6 / 2017 mówiącym o aktualizacji założeń kierunków strategicznych rozwoju grupy kapitałowej Hubstyle oraz przyjęciu strategii intensywnego rozwoju segmentu sprzedaży odzieży opartego o marki własne zarząd Hubstyle przyjął następujące założenia:

  1. koncentracja na budowie skali sprzedaży marek własnych w segmencie lifestyle, 
  2. koncentracja na markach Sugarfree i Cardio Bunny, oraz dalszy ich rozwój poprzez poszerzenie głębokości i szerokości oferty produktowej, działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność marek, wprowadzanie dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów, 
  3. rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych, 
  4. zawieszenie projektów, które nie przekładają się w ocenie Zarządu na dynamiczny wzrost przychodów Grupy i jej pozycji rynkowej tj. Emente, Freakylicks oraz Kragelman i generowały negatywne wyniki w roku 2016. 

Równolegle zarząd Hubstyle informuje, że po zakończeniu procesu analizy opcji strategicznych związanych z posiadanym pakietem udziałów w spółce Nokaut.pl sp. z o.o. została podjęta decyzja o sprzedaży udziałów tej spółki zależnej.

Potencjalni inwestorzy zaproszeni będą do składania ofert wstępnych do dnia 15 maja 2017. Po ocenie ofert, zarząd podejmie decyzje o dopuszczeniu wybranych potencjalnych inwestorów do etapu badania due diligence. Równolegle do badania due diligence rozpocznie się etap negocjacji warunków transakcji, w tym jej dokumentacji. Zakładany termin zamknięcia procesu due diligence przewidywany jest na koniec maja 2017.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu oraz spółki Nokaut prośba o kontakt pod adresem e-mailowym: ir@hubstyle.pl.

  • sugarfree.pl
  • cardiobunny.pl
  • Nokaut.pl
  • Sklepyfirmowe.pl